sábado, 27 de octubre de 2012

24/10/2012, Ⓐ International Workers Association / Asociación Internacional de los Trabajadores (IWA-AIT) Ⓐ

The Activity of КRАS (Summer-Autumn 2012)

kras7.jpg
During the summer and at the beginning of autumn, the Russian regional section of the International Workers' Association took part in a number of protest and solidarity actions.

Správa z 19. zjazdu Priamej akcieKoncom septembra sa uskutočnil v poradí druhý zjazd Priamej akcie v tomto roku. Podobne ako na predchádzajúcich sme sa venovali ďalšiemu fungovaniu a zefektívneniu chodu organizácie, zhodnoteniu minulých aktivít, publikačnej činnosti a aktivitám do budúcnosti.

Aktivity a propagácia


Súčasťou fungovania PA je snaha zhodnotiť našu činnosť. Na tomto zjazde sme hodnotili predovšetkým aktivitu 
(Ne)voliť nestačí, ktorá prebiehala vo februári až marci 2012 pred parlamentnými voľbami. V podstate sme nenašli väčšie negatíva, tým hlavným boli predovšetkým dosť vysoké náklady, ktoré si táto aktivita vyžiadala.

No hay comentarios:

Publicar un comentario