viernes, 12 de octubre de 2012

11/10/2012, Ⓐ International Workers Association / Asociación Internacional de los Trabajadores (IWA-AIT) Ⓐ

www.priamaakcia.sk/brigady - web ku kampani o brigádnickej práci. Pomôž spropagovať!


Priama akcia spúšťa kampaň Ideš na brigádu? Kampaň má niekoľko cieľov, z toho kľúčové sú nasledovné:
•    rozšíriť povedomie o možnostiach brániť sa a organizovať proti svojvoľnému konaniu zamestnávateľov, keďže brigádnici patria medzi najzraniteľnejších pracujúcich;

•    nadviazať kontakt s ľuďmi, ktorí majú problém na brigáde a podporiť ich v jeho riešení;

•    informovať o tom, ako sa s problémami popasovali iní brigádnici;

•    publikovať skúsenosti z brigád od čo najväčšieho počtu ľudí;

•    „súťaž“ o najhoršieho brigádnického zamestnávateľa a odovzdanie „ceny“. 

Międzynarodowe akcje solidarnościowe przeciw umowom śmieciowym w Roche


W dniu 10 października, odbyły się różnie akcje przeciwko korporacji Roche, w związku z rozpoczynającym się procesem o uznanie stosunku pracy jednego ze zwolnionych pracowników firmy. Pracownik walczy o uznanie go za pracownika zatrudnionego na stałej umowie, wraz z przysługującym mu okresem wypowiedzenia, ubezpieczeniem i płatnym urlopem. Wyrok w tej sprawie może mieć znaczenie dla wielu innych pracowników, którzy podobnie jak on byli zmuszeni do pracy na warunkach fikcyjnego samozatrudnienia.

No hay comentarios:

Publicar un comentario