sábado, 15 de diciembre de 2012

14. NOVEMBER: For general streiker, direkte aksjoner og solidaritet!

CNT-AIT i Spania og AIT -Portugal har sendt en appell via Internasjonale Arbeider- Assosiasjonen (IAA) hvor de ber om solidaritet i den kampen som føres mot de nye brutale nedskjæringene og ”arbeids reformene”. Fagbevegelser i Euro –LO vil gå til general streik i Portugal, Spania. Italia etc den 14. November. De anarkosyndikalistiske organisasjonene har tatt egne initiativer for general streik, og vil gå lengre enn å gjennomføre symbolske streiker!
Kostnadene skal veltes over på arbeiderne, det skal bli billigere å si opp arbeidere og stillingsvernet raseres. CNT sier at disse er de alvorligste angrepene mot arbeidernes levevilkår og rettigheter siden Franco tida og det er en rekke grasrotinitiativer og arbeidskonflikter hvor CNT er meget aktive.


Og det var i Portugal den 15. september store demonstrasjoner hvor hundretusenvis av folk gikk i gatene, og det har vært demonstrasjoner i de fleste ukene etter dette.  Initiativet kom gjennom internett og ikke via byråkratiske fagbevegelser, og vår kamerater i Portugal deltar aktivt i mobiliseringer!

Norsk Syndikalistisk Forbund er medlem i den Internasjonale Arbeider- Assosiasjonen (IAA) hvor det spanske CNT-AIT og AIT-Portugal er søsterorganisasjoner. En rekke organisasjoner i IAA vil vise solidaritet den 14. november, og disse vil også bli koplet sammen med egne kampanjer mot nedskjæringer. Også her i landet skjer det nedskjæringer: I pensjonene, fylkeskommunene privatiserer og den Rød- Grønne regjeringa stiller krav om ar de som arbeider i SAS skal gå kraftig ned i lønn og ha dårligere arbeidsvilkår og pensjoner!

Kapitalens angrep skjer over hele verden og kampen må ikke bare føres mot troikaen i EU og nedskjæringer, men mot den kapitalistiske utbyttinga og for et fritt og arbeiderstyrt samfunn!

For general streiker, direkte aksjoner og solidaritet!
www.nsf-iaa.org

No hay comentarios:

Publicar un comentario