jueves, 8 de noviembre de 2012

Trobada de Joves Anarquistes / Encuentro de Jovenes Anarquistas

17 novembre 2012

17,00 “Tir al poder”. Campionat de dards.
19,00 Debat. “Els anarquistes i la lluita de classes”.
21,00 Sopar popular (3 euros).

Lloc: C / Nou de Caputxines 10 bis. (Local CNT Mataró).

Vivim en una ciutat i una comarca on som poques les joves que sentim un ideal llibertari, i per desgràcia estem bastant disperses. Creiem que és important que ens coneixem i tenir contacte entre nosaltres per tal de que la nostra lluita sigui més productiva i alhora tenir una resposta eficaç davant possibles casos de repressió, entre molts altres avantatges. Alhora, ens servirà a totes per formar-nos com a éssers lliures a través de debatre, opinar, discutir i intercanviar coneixements.
Plantegem una activitat lúdica amb una posterior de formació. La idea és que cap a les cinc es començarà un petit campionat de dards que consistirà en afinar la punteria a la cara de persones poderoses d’aquest planeta.
Posteriorment, cap allà les set, passarem al debat que tractarà sobre els anarquistes i la lluita de classes. El debat s’iniciarà per part del grup organitzador amb una introducció i plantejarà una sèrie de preguntes als assistents, que aquests, formant grups de poques persones les debatran intentant arribar a alguna conclusió. Després, aquestes conclusions (si n’hi ha) s’exposaran a la resta dels grups amb la possibilitat de tornar a debatre-les.
Cap a les nou finalitzarem aquesta trobada fent un sopar (apte per vegans) amb un preu simbòlic de 3 euros.
No et quedis a casa, la lluita és al carrer!!
Grup anarquista “L’Albada Social”
Federació Ibèrica de Joventuts Llibertaries (FIJL)

 

__________________________

17 de noviembre

Jueves 08 Noviembre 2012 at 1:24 pm.
17:00 - "Tiro al poder" - Campeonato de dardos.
19:00 - Debate: "Los anarquistas y la lucha de clases".
21:00 - Cema popular (3 euros).
Vivimos en una ciudad y una comarca donde somos pocas las jóvenes que sentimos un ideal libertario, y por desgracia estamos bastante dispersas. Creemos que es importante que nos conozcamos y tener contacto entre nosotros para que nuestra lucha sea más productiva y a la vez tener una respuesta eficaz ante posibles casos de represión, entre otras muchas ventajas. A la vez, nos servirá a todas para formarnos como seres libres a través de debatir, opinar, discutir e intercambiar conocimientos.
Planteamos una actividad lúdica con una posterior de formación. La idea es que hacia las cinco se empezará un pequeño campeonato de dardos que consistirá al afinar la puntería a la cara de personas poderosas de este planeta.

Posteriormente, hacia las siete, pasaremos al debate que tratará sobre los anarquistas y la lucha de clases. El debate se iniciará por parte del grupo organizador con una introducción y planteará una serie de preguntas a los asistentes, que estos, formando grupos de pocas personas las debatirán intentando llegar a alguna conclusión. Después, estas conclusiones (si hay) se expondrán al resto de los grupos con la posibilidad de volver a debatirlas.

Hacia las nueve finalizaremos este encuentro haciendo una cena (apto por *vegans) con un precio simbólico de 3 euros.

No te quedes en casa, la lucha está en la calle!!
Grup anarquista “L’Albada Social”
 http://albadasocial.wordpress.com/
Federació Ibèrica de Joventuts Llibertaries (FIJL)
 http://www.nodo50.org/juventudeslibertarias/
 http://www.nodo50.org/juventudeslibertarias/?e=97

No hay comentarios:

Publicar un comentario