sábado, 19 de mayo de 2012

La CNT impugnarà els acomiadaments a Spanair


El Sindicat CNT ha engegat diverses mesures legals encaminades a obligar a les diverses empreses que han absorbit rutes que SPANAIR va abandonar quan es va declarar en fallida, a fer-se càrrec de part del personal acomiadat.

La central anarcosindicalista estudia demanar responsabilitats als administradors de SPANAIR i a la Generalitat de Catalunya.

Al seu torn fonts del Sindicat posen en coneixement de l’opinió pública que el Departament d’Interior ha posat recentment una multa a treballadors de la CNT a SPANAIR per les mobilitzacions que es van dur a terme al febrer.
La Confederació Nacional del Treball (CNT) ha engegat els seus recursos jurídics per forçar a les empreses que s’han quedat amb rutes anteriorment operades per SPANAIR a subrogar a part de la plantilla. A través del seu Gabinet Tècnic Confederal, la CNT pretén que s’apliqui una claúsula de subrogació del Conveni Col•lectiu del Sector Aeri, cosa que permetria als treballadors de SPANAIR mantenir les seves condicions de treball en les seves noves empreses, molt al contrari del que està succeint amb les suposades recol•locacions.
Davant els indicis que la companyia fos insolvent abans de presentar el concurs de creditors, tenint l’empresa obligació de presentar-ho com a máxim als dos mesos de conèixer la seva situació real, la CNT es planteja demanar responsabilitats als administradors. Al seu torn s’està considerant la possible responsabilitat subsidiària de la Generalitat de Catalunya per la presència d’empreses de capital públic en l’accionariat de SPANAIR.
La CNT també vol mostrar la seva disconformitat davant el fet que recentment el Departament d’Interior ha multat a uns treballadors de la CNT en SPANAIR amb una multa d’entre 300 i 30.000€ per les mobilitzacions del passat mes de Febrer. La central anarcosindicalista ho emmarca dins de la recent *estratégia del *Departament d’Interior de criminalitzar i castigar als sectors de la societat que arran de la Vaga General del passat 29 de Març protesten contra la reforma laboral i la crisi econòmica.

Imatge de la roda de premsa que es va fer ahir al local de la CNT
de l´Hospitalet per informar sobre les accions del Sindicat per la
recol.locació dels treballadors de Spanair
Secció sindical de CNT a Spanair: http://spanaircnt.blogspot.com.es/
 ________________________________________________________________________________

La CNT impugnará los despidos en Spanair

El Sindicato CNT ha puesto en marcha diversas medidas legales encaminadas a obligar a las diversas empresas que han absorbido rutas que SPANAIR abandonó cuando se declaró en quiebra, a hacerse cargo de parte del personal despedido.
La central anarcosindicalista estudia pedir responsabilidades a los administradores de SPANAIR ya la Generalitat de Cataluña.

A su vez fuentes del Sindicato ponen en conocimiento de la opinión pública que el Departamento de Interior ha puesto recientemente una multa a trabajadores de la CNT en SPANAIR por las movilizaciones que se llevaron a cabo en febrero.
La Confederación Nacional del Trabajo (CNT) ha puesto en marcha sus recursos jurídicos para forzar a las empresas que se han quedado con rutas anteriormente operadas por SPANAIR a subrogar a parte de la plantilla. A través de su Gabinete Técnico Confederal, la CNT pretende que se aplique una cláusula de subrogación del Convenio Colectivo del Sector Aéreo, lo que permitiría a los trabajadores de SPANAIR mantener sus condiciones de trabajo en sus nuevas empresas, muy al contrario lo que está sucediendo con las supuestas recolocaciones.
Ante los indicios de que la compañía fuera insolvente antes de presentar el concurso de acreedores, teniendo la empresa obligación de presentarlo como máximo los dos meses de conocer su situación real, la CNT se plantea pedir responsabilidades a los administradores. A su vez se está considerando la posible responsabilidad subsidiaria de la Generalidad de Cataluña por la presencia de empresas de capital público en el accionariado de Spanair.
La CNT también quiere mostrar su disconformidad ante el hecho de que recientemente el Departamento de Interior ha multado a unos trabajadores de la CNT en SPANAIR con una multa de entre 300 y 30.000 € por las movilizaciones del pasado mes de Febrero. La central anarcosindicalista lo enmarca dentro de la reciente * estrategia del * Departamento de Interior de criminalizar y castigar a los sectores de la sociedad que a raíz de la Huelga General del pasado 29 de Marzo protestan contra la reforma laboral y la crisis económica.

Imagen de la rueda de prensa que se hizo ayer en el local de la CNT
de L'Hospitalet para informar sobre las acciones del Sindicato por la
recolocación de los trabajadores de Spanair
Sección sindical de CNT en Spanair
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario