jueves, 24 de mayo de 2012

24/05/2012, Ⓐ International Workers Association / Asociación Internacional de los Trabajadores (IWA-AIT) Ⓐ

La Secció Sindical de CNT-AIT a Qualytel informa:

La Secció Sindical de la Confederació Nacional del Treball (CNT-AIT) a Qualytel, al servei 061, informa:
Les recents sentències del Jutjat de lo Social declaren la improcedència dels acomiadaments produïts en el context del canvi d'empresa el passat mes de desembre. Declaren igualment que és d’aplicació l'article 44 de l'Estatut dels Treballadors, doncs el que es va produïr al servei 061 va ser només un canvi de titularitat en l'empresa adjudicatària del servei, i que tant l'objecte del servei com els mitjans materials no han canviat substancialment.

Boletin Externo de la AIT

La Plenaria de la AIT en Varsovia los días 28, 29 y 30 de octubre, acordó que la AIT tuviera un
Boletín Externo. Previamente a esto, varios Congresos habían tratado el tema con el mismo
deseo. Ahora estáis leyendo la primera edición. La responsabilidad editorial es del Secretariado
de la AIT, pero se ha llevado a cabo gracias a una excelente compilación por parte de la SI de la
ZSP.

IWA External Bulletin

The IWA- Plenary in Warsaw on October 28, 29 and 30 decided that the IWA should have an
External Bulletin. Prior to that, various Congresses had treated the issue with the same
wish. You are now reading the first issue. The editor responsible is the IWA - Secretariat,
but it is made by excellent compilation of the IS of the ZSP.

No hay comentarios:

Publicar un comentario