miércoles, 7 de marzo de 2012

07/03/2012, Noticias (A)IT

11 de Marzo: TODOS A LA MANIFESTACIÓN

NI REFORMA LABORAL NI ACUERDO PARA EL EMPLEO: El 11 de Febrero a las 12 horas, el Sindicato de Oficios Varios de Salamanca (CNT-AIT) anima a los trabajadores a acudir a la manifestación que partirá de la Plaza Mayor, separada física e ideológicamente de todos los sindicatos de representación y en un bloque propio.

IIIª Edición Foro-Mesa Redonda «O sector forestal a debate».


A Sección Sindical Forestal da CNT-AIT considera que para mellorar as condicións laborais e a calidade de vida das traballadoras e traballadores do sector forestal non só é preciso facer unha labor exclusivamente sindical, senón que débese facer tamén unha labor a nivel cultural divulgando os coñecementos sobre o sector forestal para que serva como escola para que a sociedade teña instrumentos para xestionar a nosa liberdade e capacidade.
Pensamos que se pode mellorar a rendabilidade do sector forestal en Galiza, buscando o equilibrio entre os aspectos económico, social e ecolóxico.

Solent Solfeds First Picket!


Solent Solfed answered the call from Boycott Workfare on Saturday morning (3rd March) and joined a picket outside Primark in Portsmouth’s Commercial Road. A small group of anarchists from Solfed, Surrey and Hants Afed, and Portsmouth Anarchists turned out alongside the local SWP group. Although the anarchists and socialists had their own specific leaflets it was good to see political differences put to the side to unite against workfare. Our leaflets were drawn up and printed by Surrey and hants Afed, (thanks guys!).

No hay comentarios:

Publicar un comentario